CATRE,
Cetățenii comunei Zimandu Nou
Ref. Serviciile de transport public de persoane pe ruta Zimandu Nou (satele Andrei Șaguna, Zimandu Nou, Zimandcuz, Colonia Utviniș) – SCHIMBARE OPERATOR TRANSPORT
Dragi concetățeni,
Prin prezenta dorim să clarificăm întrebările din ultima perioadă referitoare la transport public de persoane din comuna Zimandu Nou către municipiul Arad, astfel:
SITUAȚIA ACTUALĂ:
• Transportul public de persoane este asigurat de către CTP Arad, operator titular al unui contract de gestiune încredințat direct prin ADITP (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public), Asociația la care și comuna noastră este parte. Sunt asigurate un număr de 13 curse zilnice/zi lucrătoare, precum și un program de week-end, la un preț al biletului începând de la 9 lei.
Scurt istoric: Licența de transport persoane pe rute interjudețene este gestionată de către Autoritatea rutieră din cadrul Consiliului Județean. În anul 2019, odată cu modificarea cadrului legislativ în domeniu, și pentru a nu se cauza sincope/întreruperi în prestarea serviciului de transport public persoane pe ruta Zimanud Nou- Arad, Comuna Zimandu Nou, prin Consiliul local, a decis aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad – HOTĂRÂREA Nr. 135 din 13.11.2019. Ulterior prin HOTĂRÂREA NR. 154 din 29.11.2019 s-a aprobat mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, avizarea Caietului de sarcini și Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și aprobarea documentației de delegare a serviciului prin atribuire directă către Compania de Transport Public S.A. Arad. Prin contractual semnat de ADITP s-au stabilit mai multe obligații în sarcina membrilor acestei asociații, respectiv și a Comunei Zimandu Nou, cum ar fi asigurarea unui profit operational al CTP în marja de 4,5%, cât și plata unor compensații calculate la prețul perceput călătorilor, ajungându-se ca în anul 2021 Comuna Zimandu Nou să suporte compensații care ajungeau la 450 mii lei/an (4,5 miliarde lei vechi), compensația echivalând practic prețul plătit de fiecare călător, pentru asigurarea profitului CTP. Întrucât decizia aderării la ADITP cât și acceptarea delegării directe către CTP s-au făcut de către Comună în contextul constrîngerilor temporale și pentru evitarea întreruperii transportului public, s-au căutat mijloace pentru îmbunătățirea calității transportului public de persoane, cât și pentru eficientizarea acestuia. Astfel s-au evaluat în permanență condițiile de transport, pe baza sesizărilor directe ale cetățenilor privind autobuzele aflate la limita funcționării, fără climatizare sau alte facilități normale pentru timpurile actuale, cât și posibilitatea de reducere a compensațiilor calculate de CTP. În condițiile în care fluxul zilnic de călători pe ruta Zimandu Nou este cunoscut ca fiind unul suficient de ridicat (posibil cel mai bun flux dintre cursele județene) pentru toate aceste doleanțe ale administrației și cetățenilor s-au purtat discuții cu conducerea CTP, însă fără un rezultat concret. Observând faptul că în UAT vecine, operatori privați care au licitat pentru traseu (și nu le-a fost încredințat direct prin ADITP), practică tarife similare celor ale operatorului nostru, fără compensații din partea UAT și totuși cu profit, analizând împreună cu Autoritatea Județeană din cadrul CJ Arad graficul de licitații ale traseelor din județ, precum și expirarea la data de 02.12.2021 a Contractului de delegare aprobat prin HCL 154/2019, s-a concluzionat ca oportună ieșirea Comunei Zimandu Nou din ADITP și licitația transparentă a traseului public de persoane Zimandu Nou- Arad, după normele UE în materie.
SITUAȚIA VIITOARE, ÎNCEPÂND ULTERIOR DATE DE 02.12.2021:
• Prin H O T Ă R Â R E A NR. 83 din 23.06.2021 privind retragerea Comunei Zimandu Nou din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Transportul Public Local Arad, s-a decis de către Consiliul local Zimandu Nou retragerea Comunei Zimandu Nou, prin Consiliul Local al comunei Zimandu Nou din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, persoană juridică de drept român, începând cu data de 03.12.2021, (concomitent cu expirarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019)
• În baza licitației organizate ulterior de către Autoritatea Rutieră din cadrul Consiliului Județean Arad, transportul public de persoane pe ruta Zimandu Nou- Arad va fi asigurat de către un operator privat- câștigător desemnat TRANSDARA, la aceleași prețuri ale biletelor și abonamentelor care au fost practicate de către CTP, însă fără plata unor alte compensații din partea Comunei Zimandu Nou și sperăm cu mijloace de transport mai adecvate timpurilor noastre.
În concluzie dorim să vă asigurăm de întreg concursul administrației publice locale pentru asigurarea unor servicii publice de calitate, inclusiv în ce privește transportul public de persoane. Astfel a avut loc deja o întâlnire între reprezentanții comunei Zimandu Nou și cei ai noului operator, ocazie cu care s-au deschis căile de comunicare între părți și s-a stabilit a avea loc o viitoare întâlnire de evaluare a tuturor aspectelor practice rezultate din activitatea transportului public de persoane, după primele 3 luni de activitate ale noului operator.
Programul de transport rămâne IDENTIC celui practicat initial cu CTP, iar obținerea abonamentelor se poate face astfel:
Autogara Transdara, Arad, c-lea 6 Vânători, 2-4 (colt cu A. Vlaicu)
ORAR: Luni-Vineri, orele 06-19
Pentru Informații
TELEFON DISPECERAT
0257 270 097
Cu respect,
PRIMAR
VIDRAN DOREL-GHEORGHE