„La inceputul acestui an , la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, in prezența domnului ministru Adrian Veștea, am semnat contractul de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru realizarea obiectivului de investiții „Rețea de canalizare menajeră in localitatea Zimand-Cuz, extindere canalizare in localitatea Zimandu Nou, racorduri, extindere capacitate stație de epurare, comuna Zimandu Nou.”
Valoarea contractului de finanțare este de 14.039.529 lei, iar valoarea totală a investiției este de 17.025.369 lei, diferența fiind asigurată din fonduri de la bugetul local și fonduri alocate de către Consiliul Județean Arad.
Având in vedere că licitația a fost deja organizată și avem costructor pentru această lucrare, săptămâna viitoare vom da ordin de incepere a lucrărilor.
Cu siguranță, pe parcursul derulării proiectului se va crea și un disconfort pentru cetățenii comunei, de aceea vă rugăm încă de pe acum să avem bunăvoință și înțelegere.”
Cu deosebit respect,
Dorel Vidran,
Primarul comunei Zimandu Nou.