Investiţii în derulare

OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN DERULARE ŞI PROPUNERI 

1.Denumire obiectiv:
Construire Grădiniţă cu program prelungit în localitatea Andrei Şaguna
Sursa de finanţare:Bugetul de stat prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Constructor: S.C. T.C.S.& C.T. SRL
Valoare contract de lucrări: 3.285.300,76 lei (TVA inclus)
Lucrări executate -în curs de execţtie
 
2. Denumire obiectiv:
Canalizare apă menajeră
In executie
 
3. Denumire obiectiv:
Sală sport
Sursa de finanţare: Bugetul de stat prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Cuprins în LISTA SINTEZA -Anexa la Ordinul Ministrului