Cultură şi învăţământ

În fiecare an cu o dată apropiată zilei (29 iunie) Sf.Petru şi Pavel se organizează hramul bisericii ortodoxe , ţinandu-se o rugă în curtea Căminului Cultural din satul Andrei Saguna.
S-a înfiinţat în luna Aprilie 2009 formaţia de dansuri populare în sat Andrei Saguna având denumirea "ROMANAŞUL" sub îndrumarea instructorului Ilie Macovei.
Odata cu înfiinţarea formaţiei de dansuri populare "ROMANAŞUL"din satul Andrei Saguna s-au confecţionat costume populare cu certificat de autenticitate şi valoare de patrimoniu, realizate la mănăstirea Tismana.
 
Formaţia de dansuri "ROMANAŞUL" din satul Andrei Saguna
COSTUMELE POPULARE CONFECŢIONATE LA MĂNĂSTIREA TISMANA
S-a înfiinţat (2005) în com.Zimandu Nou Asociaţia (non-profit) BOROTSTYAN-IEDERA, înfrăţită cu asociaţia (non-profit) FUZESGYARMAT(oraş) din Ungaria, care organizează activităţi culturale în lb.maghiară şi română în apropierea Căminului Cultural din com.Zimandu Nou în luna iulie (11-12)
S-a înfiinţat în sat Zimand Cuz ,Asociaţia (non-profit) "SPICUL DE ARGINT" , care organizează activităţi culturale în lb.maghiară şi română în apropierea Căminului Cultural din sat Zimand Cuz în luna iulie (26-27)
În apropierea com.Zimandu Nou şi a satului Zimand Cuz se află colonia Utvinis (fost IAS), unde cu o data apropiată sărbătorii Izvorul Tămăduirii 1Mai) se sărbătoreşte hramul bisericii, urmată de o rugă în pădurea Utviniş.
 
În comuna Zimandu Nou există următoarele unităţi de învăţământ:
• 4 unităţi preşcolare (grădiniţe)
• 3 unităţi de învăţământ şcolar clasele I - IV
• 1 unitate de învăţământ şcolar clasele I - VIII Şcoala Generală Andrei Şaguna

Situaţia din învăţământ se prezintă astfel:
• Copii înscrişi la grădiniţă 143
• Copii înscrişi la  învăţământul primar şi gimnazial 274
• Personal didactic învăţământ preşcolar 8
• Personal didactic învăţământ primar şi gimnazial 37
• Săli de clase şi cabinete şcolare 25
• Laboratoare şcolare 2

În ceea ce priveşte dotările de cultură la nivel comunal îşi desfăşoară acivitatea :
• 3 Cămine Culturale
• O bibliotecă publică

Pe teritoriul administrativ al comunei Zimandu Nou funcţionează:
• 3 Biserici Ortodoxe
• 2 Biserici Catolice
• 2 Baptiste
• 1 Reformată
• 1 Penticostală